قرارگاه پدافند پرتویی
بهداشت و درمان
»
رادیوبیولوژی، آسیب های پرتوی و درمان

در نوامبر 1895 میلادی ویلهم کنراد رونتگن استاد فیزیک دانشگاه ورسبورگ آلمان به شناخت پرتو جدیدی بنام اشعه ایکس دست یافت. پس از آن اهمیت استفاده از تصاویر حاصل از اشعه ایکس در تشخیص پزشکی فوراً شناخته شد و بلافاصله مورد بهره برداری قرارگرفت.

پنل کاربری