قرارگاه پدافند پرتویی
آموزش »
آموزش عمومی
»
هسته پرتوزا استرانسیم
شناسه : 4449449
تاریخ ارسال : 11:16 - 1397/07/23

استرانسیم با نماد شیمیایی Sr، یک فلز نقره‌ای است که، در معرض هوا رنگ آن سریعاً به زردی می‌گراید. استرانسیم به طور طبیعی پرتوزا نیست. متداول‌ترین ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی استرانسیم،90Sr  است.  90Srجهت استفاده در پزشکی و صنعت از طریق شکافت هسته‌ای تولید می‌شود. همچنین در محیط‌زیست مقادیری از این هسته پرتوزا ناشی از آزمایش‌های هسته‌ای طی دهه‌های 50 و 60 میلادی و پسماندهای راکتور‌های هسته‌ای، یافت می‌شود.

 

1- استرانسیم در محیط­زیست

90Srناشی از آزمایش جوی سلاح­های هسته­‌ای در دهه­ی 50 و60 میلادی، به طور گسترده در محیط­زیست و زنجیره غذایی پراکنده شده است.واپاشی پرتوزا، تنها راه کاهش این رادیونوکلئید در محیط­زیست است. از زمان وقوع این آزمایش­ها، 90Srبه آرامی در حال واپاشی است و سطح فعلی آن بسیار کم است.

  گیاهان یا محصولاتی که در نزدیکی یا درون خاک حاوی 90Srرشد می­کنند، ممکن است مقدار کمی 90Srرا از خاک دریافت کنند. حیوانات نیز با مصرف گیاه آلوده، مقداری 90Srدریافت می­کنند.

2- منابع استرانسیم

  تمام افراد در معرض مقدار کمی  90Srقرار گرفته­اند، زیرا این رادیونوکلئید به طور گسترده در محیط­زیست و زنجیره غذایی پراکنده شده است. از طریق ریزش­های ناشی از آزمایش جوی سلاح­های هسته­ای در دهه­ی 50 و60 میلادی،  90Srبه طور گسترده­ای پراکنده شد.

    90Srدر پسماندهای راکتورهای هسته­ای وجود دارد. همچنین مقادیری از این رادیونوکلئید طی حوادث نیروگاه­ها هسته­ای چرنوبیل و فوکوشیما پراکنده شد.

3- استرانسیم و بهداشت

  اگرچه90Sr می­تواند استنشاق شود، بلع به همراه آب و غذا بزرگ­ترین نگرانی بهداشتی در رابطه با این رادیونوکلئید است. 90Srدر بدن مانند کلسیم عمل می­کند و به راحتی وارد ترکیب استخوان و دندان­ها می­شود. این امر می­تواند، موجب سرطان استخوان، مغز استخوان و بافت نرم اطراف استخوان شود. به همین دلیل، پایش شیر پس از نشت مقدار زیادی از 90Srدارای اهمیت است.

پنل کاربری